top of page
max-ostrozhinskiy-yPP_9NaIP9o-unsplash.jpg

IMIGRACJA USŁUGI

Koncentracja na rodzinie

Usługi imigracyjne, Servicios de Migración:

 

 • Odnowienia DACA.

 • Odnowienie karty pobytu.

 • Wnioski o obywatelstwo.

 • Wnioski o zwolnienie z opłat.

 

Zadzwoń lub napisz

Gabriela Tenorio

708-683-9284

 

Dom Kultury Casa Esperanza

Usługi imigracyjne, Servicios de Migración:

 

 • Odnowienia DACA.

 • Odnowienie karty pobytu.

 • Wnioski o obywatelstwo.

 • Zaświadczenie o zastąpieniu naturalizacji.

 • Wnioski o paszport amerykański.

 • Zastosowania N-600.

 • Wnioski o zwolnienie z opłat.

 

Zadzwoń na spotkanie

708-345-3632

 

Shriver Center na temat prawa ubóstwa

O sprawiedliwość gospodarczą i rasową

67 E. Madison St., Suite 2000, Chicago,IL 60603

312.368.1089

ubóstwo.org

Andrea Kovach

Starszy adwokat, sędzia ds. opieki zdrowotnej

zaimki: ona, jej 

Katolickie organizacje charytatywne 

https://www.catholiccharities.net/GetHelp/OurServices/ImmigrationandNaturalization.aspx

Usługi imigracyjne i naturalizacyjne

Lokalizacje w regionie West40

Casa Esperanza w Melrose Park 

1115N. 23rd St. 

Park Melrose, IL 

312-427-7078

Co drugą środę 9:00-16:00

Zachodnie Biuro Regionalne  

1400S. Austin Blvd

Cyceron, IL 

708-329-4031

Czynne w poniedziałek, środę i piątek14:00-16:00

Paso – projekt akcji na zachodnich przedmieściach

http://www.pasoaction.org

Imigracja, budowanie społeczności, polityka i rzecznictwo

IMIGRACJA POMOC PRAWNA

Centro Romero

Adres zamieszkania:6216N Clark Street, Chicago, IL 60660

Telefon:(773) 508-5300

 

Narodowe Centrum Sprawiedliwości dla Imigrantów

Adres zamieszkania:224S Michigan Ave Ste600, Chicago,IL 60604

Telefon:(312) 660-1370

 

Chicagowska Klinika Prawna

Adres zamieszkania:1914S Ashland Avenue, Chicago,IL 60608

Telefon:(312) 226-2669

 

World Relief Chicagoland / Biuro w Chicago

Adres zamieszkania:3507W Lawrence Ave, Chicago, IL60625

Telefon:(773) 583-9191

 

 

Mano a Mano

Adres: 6 E Main St, Round Lake Park, IL60073

Telefon:(847) 201-1521

 

Instytut Dwunarodowy

Adres: 2751 W 16th St, Chicago, IL 60608

Telefon:(312) 854-2866

 

CONOCE SU DERECHOS/POZNAJ SWOJE PRAWA

https://www.aclu.org/know-your-rights/immigrants-rights

Como reducir el riesgo para usted

 • Mantenga la spokój. No corra, discuta, resista u obstruya al oficial de policía, incluso si cree que se están vilando sus derechos.

 • Mantenga sus manos donde la policía pueda verlas.

 • No mienta sobre su estatus ni proporcione documentos falsos.

Jak zmniejszyć ryzyko dla siebie 

 • Zachowaj spokój. Nie uciekaj, nie kłóć się, nie stawiaj oporu ani nie przeszkadzaj funkcjonariuszowi, nawet jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane.

 • Trzymaj ręce tak, aby policja mogła je zobaczyć.

 • Nie kłam na temat swojego statusu ani nie dostarczaj fałszywych dokumentów.

 

Su derechos

 • Tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que discutir su estatus migratorio o de ciudadanía con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios. Todo lo que le diga un oficjalny puede ser usado en su contra pl la corte de inmigración.

 • Si no es ciudadano estadounidense y un agente de inmigración solicita sus documentos de inmigración, debe mostrarlos si los tiene con usted.

 • Si un agente de inmigración le pregunta si puede registrarlo, tiene derecho a decir que no. Los agentes no tienen derecho a registrarlo ni a sus pertenencias sin su permissionimiento o causa probable.

 • Si tiene más de 18 anos, lleve consigo sus papeles en todo momento. Si no los tiene, dígale al oficial que desea permanecer en silencio o que desea consultar a un abogado antes de responder cualquier pregunta

Twoje prawa

 • Masz prawo zachować milczenie i nie musisz rozmawiać o swoim statusie imigracyjnym lub obywatelskim z policją, agentami imigracyjnymi lub innymi urzędnikami. Wszystko, co powiesz funkcjonariuszowi, może później zostać użyte przeciwko tobie w sądzie imigracyjnym. 

 • Jeśli nie jesteś obywatelem USA, a agent imigracyjny prosi o Twoje dokumenty imigracyjne, musisz je pokazać, jeśli masz je przy sobie. 

 • Jeśli agent imigracyjny zapyta, czy może Cię przeszukać, masz prawo odmówić. Agenci nie mają prawa przeszukiwać Ciebie ani Twoich rzeczy bez Twojej zgody lub prawdopodobnej przyczyny. 

 • Jeśli masz ukończone 18 lat, zawsze noś dokumenty przy sobie. Jeśli ich nie masz, powiedz funkcjonariuszowi, że chcesz zachować milczenie lub skonsultować się z prawnikiem przed udzieleniem odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

 

Que hacer si lo para la policía

 • En algunos estados, debe proporcionar su nombre a la policía si lo detienen y le piden que se identifique. Pero incluso si da su nombre, no tiene que responder otras preguntas.

 • Si está conduciendo y lo detienen, el oficial puede solicitarle que muestre su licencia, registro del vehículo y prueba de seguro, pero no tiene que responder preguntas sobre su estado migratorio.

 • Los funcionarios de aduanas pueden preguntar sobre su estado migratorio al entrar lub salir del país. Si es un residente permanente legal (LPR) que ha mantenido su estatus, solo tiene que responder preguntas que establezcan su identidad y residencia permanente. Negarse a responder otras preguntas

Co robić w takim spotkaniu 

 • W niektórych stanach, musisz podać swoje imię i nazwisko organom ścigania, jeśli zostaniesz zatrzymany i poproszony o wylegitymowanie się. Ale nawet jeśli podasz swoje imię, nie musisz odpowiadać na inne pytania.

 • Jeśli prowadzisz samochód i zostaniesz zatrzymany, funkcjonariusz może zażądać od Ciebie okazania prawa jazdy, rejestracji pojazdu i dowodu ubezpieczenia, ale nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące Twojego statusu imigracyjnego.

 • Funkcjonariusze celni mogą zapytać o Twój status imigracyjny przy wjeździe lub wyjeździe z kraju. Jeśli jesteś legalnym stałym rezydentem (LPR), który utrzymał Twój status, musisz tylko odpowiedzieć na pytania określające Twoją tożsamość i stałe miejsce zamieszkania. Odmowa odpowiedzi na inne pytania prawdopodobnie spowoduje opóźnienie, ale urzędnicy nie mogą odmówić Ci wjazdu do Stanów Zjednoczonych z powodu braku odpowiedzi na inne pytania. Jeśli nie jesteś posiadaczem wizy obywatelskiej, możesz odmówić wjazdu do USA, jeśli odmówisz odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy.

60 zasobów wspierających społeczności imigrantów i uchodźców

https://www.onlinemswprograms.com/resources/social-issues/support-resources-immigrants-refugees/

ESL CLASSES
In person resources: 

City Colleges of Chicago 

https://www.ccc.edu/site/Pages/ESL-English-as-a-Second-language.aspx

 

Family Focus

Cicero https://www.family-focus.org/center/cicero/

services Cicero, Berwyn, Melrose Park, Northlake and the surrounding suburbs

Call 708-652-0900 for program enrollment and other inquiries 

 

Morton College

https://www.morton.edu/academics/programs/adult-education/english-language-acquisition-ela/

 

Oakton

https://ce.oakton.edu/public/category/programArea.do?method=load&selectedProgramAreaId=1016164

 

PASO West Suburban Action Project

Free of charge

Tuesday and Thursday 6pm-8pm 

Online or in person

Online resources:

 

Voice of America

https://learningenglish.voanews.com/ 

 

USA Learns

https://www.usalearns.org/

 

World Relief Chicago https://worldrelief.org/chicagoland/education/english-classes-in-the-suburbs/

Screen Shot 2023-03-03 at 12.34.12 PM.png
Beige Musical Notes Illustration Tutor Flyer (2).png
bottom of page